Pojišťovny

111    Všeobecná zdravotní pojišťovna
201    Vojenská zdravotní pojišťovna
205    Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207    Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211    Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
213    Revírní bratrská pokladna
217    Zdravotní pojišťovna Metal Aliance